We krijgen veel vragen over de incasso’s gedaan door Buckaroo. Vroeger werkten we samen met IMNederland, we zijn hierin overgestapt naar Buckaroo. Het bedrag van uw abonnement is gelijk gebleven, alleen de incassant is veranders.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u bellen met 088-4010450